Pardubice pozadí

Historie domu U Bílého koníčka

u_bileho_koneDům čp. 60 na Pernštýnském náměstí patří k nejstarším ve městě. Byl vystavěn s gotickou šenkovnou po požáru města roku 1507 purkmistrem Janem Románem. Označení "duom Románovský" se používalo pro tento dům prakticky celé 16. století. Koncem 18. století  kupoval Jan Bělský "dům várečný od pradávna s právem hospodským neb Eikehrhaus u Bílého koníčka s šiltem nazvaným" za 3700 zl. Název je legendárně vykládán tak, že prý zde na frýdlantského vévodu Albrechta z Valdštejna čekával kočár tažený bělouši tehdy, když na pardubickém zámku vedl velezrádná jednání s Jaroslavem Sezimou Rašínem z Rýzmburka proti Habsburkům. O starém právu hospodském a zájezdním je na domě zápis teprve roku 1795, podle prof. J. Sakaře se tak jistě stalo po vydání císařského patentu z 22. dubna 1775 o soupisu hostinských živností. "Bílý koníček" byl zájezdní hostinec největší v ohrazeném městě. V zadním traktu měl stáje, dvůr pro kočáry a povozy. Nejživěji zde bylo o trzích a jarmarcích, kdy se v průjezdu hospody podle vzpomínek řídícího učitele F. K. Potěšila vystavovaly žánrové a dosti kýčovité barvotisky. Po druhé světové válce byly v domě převážně byty a kanceláře podniku ŘEMPO, restaurační provoz zde byl obnoven až po generální památkové rekonstrukci objektu v 60. letech 20. století. V přízemí byla restaurována velká sklípková klenba (pozdní gotika). Od února čtrnáctého, roku dvoutisícíhočtvrtého je zde čínská restaurace pod vedením Shaokana Hu.